Autoverzekering

Personenauto verzekeren

Een autoverzekering is verplicht in Europa. Het verzekert de schade aan uw eigen auto of de schade die met uw auto is veroorzaakt. Door deze verplichting ontvangt iedereen een schadevergoeding als hij door de schuld van een andere bestuurder schade leidt.

Persoonlijk contact

Scherpe premies en maximale korting

Tegen de beste prijs

Draai je beeldscherm om het formulier in te vullen

De autoverzekering bestaat uit drie dekkingen:

De aansprakelijkheidsdekking (WA)

Deze dekking is wettelijk verplicht en dekt letsel- en materiële schade in de EU-landen. De hoogte van de premie wordt bepaald door het gewicht van de auto en uw rijgedrag.

De beperkte cascodekking (WA-plus)

Deze dekking kan worden afgesloten als aanvulling op de aansprakelijkheidsdekking. Het vergoedt de schade aan de eigen auto zolang deze niet is ontstaan door een aanrijding, een botsing of iets vergelijkbaars.

De volledige cascodekking (allrisk)

Deze dekking vergoedt naast de dekking van de beperkte cascodekking ook de schade die is ontstaan door botsen, omslaan, slippen, van de weg raken of te water raken. Elke van buitenaf veroorzaakte schade valt onder deze dekking. De hoogte van de premie is afhankelijk van de nieuwwaarde van de auto.

Bonus-maluskorting

De autoverzekering kent een bonus-maluskorting en beloont schadevrije rijders zo met een lagere premie. De bonus-malusladder heeft 15 tot 20 treden. Aan elke trede is een korting of een toeslag gekoppeld. Na een schadevrij jaar stijgt de verzekeringnemer één trede en na een claim kan de verzekerde één of meerdere treden zakken. Schade die op een aansprakelijke wederpartij is te verhalen, heeft geen effect op de bonus-maluskorting van de verzekeringnemer.

Aanvullende verzekeringen

De dekkingen zijn uit te breiden met aanvullende verzekeringen. Vaak gaat het dan om de volgende verzekeringen:

De ongevallen inzittendenverzekering

Deze verzekering zorgt voor een eenmalige uitkering als een van de inzittenden overlijdt of blijvend invalide raakt door een ongeluk. De schuldvraag is hierbij niet van belang. De maximale hoogte van de uitkering wordt door de verzekeringnemer bepaald.

De schade inzittendenverzekering

Deze verzekering stelt een inzittende schadeloos als hij schade oploopt bij een ongeluk. Het voorziet in een vergoeding van de materiële schade, letselschade en in een schadeloosstelling van de nabestaanden.

De rechtsbijstandsdekking

Deze dekking zorgt voor juridische hulp bij conflicten waarbij de eigen auto is betrokken.

Van Zundert Assurantiën helpt u om de juiste verzekering met de beste voorwaarden te vinden! Neem gerust contact op voor advies!

Onze partners

Van Zundert Assurantiën werkt onder meer samen met:

Komt u er niet uit of heeft u een vraag?