Verzekering niet meer duurder na zware ziekte

Goed nieuws in de wereld van zorgverzekeringen! Zorgverzekeringen mogen namelijk niet méér geld kosten voor mensen die ooit zwaar ziek zijn geweest of nog steeds aan een (chronische) aandoening lijden en die dit wel onder controle hebben. Minister van Consumentenzaken Kris Peeters voert daarvoor in de verzekeringswetgeving het ‘recht om vergeten te worden’ in.

Tijdens het afsluiten van een zorgverzekering is het tegenwoordig zo dat u aan uw zorgverzekeraar moet doorgeven of u ooit aan een ernstige ziekte hebt geleden. Hierdoor wordt het u moeilijk gemaakt om een betaalbare en passende zorgverzekering af te sluiten. Reden hiervoor is dat de zorgverzekeraar ervan uit gaat dat de betrokkene die aan een ernstige ziekte heeft geleden of nog aan een (chronische) aandoening lijdt een hoog risico loopt. Vanzelfsprekend staat een hoog risico voor een verzekeraar gelijk aan hoge kosten. Het gevolg is dat de betrokkene dus een veel hogere premie moet betalen.

‘Het zal onder meer toepasbaar zijn op de gezondheidsverzekeringen en de schuldsaldoverzekering’ zegt de minister. ‘Het kan niet dat je tien jaar nadat je genezen verklaar bent, nog steeds geen verzekering kan afsluiten of dat enkel kan tegen een sterk verhoogde premie. Hetzelfde zou niet mogen voor medische aandoeningen die perfect onder controle zijn, zoals onder meer bepaalde types van diabetes.’

Als alles goed loopt dan wordt de wet nog voor het einde van dit jaar toegepast.